sr en

Magacinski prostor

Moderni smještajni kapaciteti za siguran kvalitet i optimalnu dostupnost robe prostire se na površini od 6.050 m² regalnog skladišta sa 12.300 paletnih mjesta i 700 paletnih mjesta sa režimom hlađenja.
Opremljen je savremenom opremom koja omogućava brzu i efikasnu realizaciju svih poslova.

U magacinu je zapošljeno 16 mladih i odgovornih ljudi koji doprinose brzini isporuke naše robe kupcima.

Carinsko skladište

Kompanija Klikovac d.o.o. raspolaže sa moderno opremljenim carinskim skladištem tipa A, kapaciteta 497 m² od čega je:

  • 405 m² raspoloživo za skladištenje robe široke potrošnje bez režima održavanja;
  • 92 m² raspoloživo za robu sa režimom održavanja;
  • 2.980 paletnih mjesta (2.280 za robu bez i 700 za robu sa režimom održavanja).
Pored skladištenja sopstvene robe, carinsko skladište kompanije Klikovac namijenjeno je i za vršenje usluga skladištenja roba drugih kompanija. Na ovaj način, proširili smo spektar uslužne djelatnosti, zadržavajući kvalitet i pouzdanost obavljanja posla na najvećem mogućem nivou.

KLIKOVAC d.o.o

Na temeljima uspješne sadašnjosti planiramo, gradimo i sa vama dijelimo još bolju budućnost. Svaka naša aktivnost je pažljvo isplanirana, koordinisana i izvedena od strane brojnog i uigranog tima predanih radnika. Savremeni vozni park kojim raspolažemo osigurava da naši klijenti budu usluženi brzo i sigurno.

Hotel Aleksandar

hotel

FOTO - FLICKR

KONTAKT

  • Adresa: Mahala bb,
        81 000 Podgorica, MNE
  • Telefon: +382-20-872-667; 
  •  E-mail: info@klikovac.me